Sådan begyndte det.

I efteråret 2019 fik jeg en invitation hvor der blev spurgt om jeg vil åbne et Farmorhus i Stege.


Naturligvis kunne jeg ikke lade sådan en invitation stå uhørt hen. Mange tanker og ideer blev endevendt og beslutningen blev at jeg ville åbne en Farmorhuset sommerhave.


I marts 2020 fik jeg tilbuddet om, at jeg kunne benytte  Sct. Knudsstræde 6 , - en gammel magasinbygning fra 1776 tilhørende Liselund Fontainen V/ Steffen Steffensen.


Haven som lå lige ved, tilhørte isenkræmmer Hans Damborg .


Hus og have var i passende størrelse til en sommerhave og inden længe gik vi i gang med forandringerne.


Den 1 juni 2020 midt i en Coronatid åbnede vi Farmorhusets sommerhave, som nu i sommeren 2023 fremstår helt færdigt efter mange dage og års arbejde.


          Kærlig hilsen Farmor

>>>>>>>>>>>>>xXx<<<<<<<<<<<<