Årsberetning 2020.


Års beretning 2020 fortalt af Farmor.


Året 2020 har været en stor udfordring for Farmorhuset grundet Corona krisen.


Planlægningen for året, blev delvis aflyst og lige som vi skulle ud at sælge støttebeviser som vi plejede, lukkede byens erhvervsliv ned. Hermed var der ingen indtægter at finde. Kassen var simpelhen tom.


Der blev indkaldt til krisemøde og her måtte vi forsøge at bruge fantasien  til at klare os ud af krisen.


Der blev syet, der blev strikket og der blev kogt saft og lavet syltetøj. Vi solgte støttebeviser og sandelig ikke om det lykkedes. Det resulterede i et salg på 100.000 kr. på 3 uger over face book. Her skal lyde en kæmpe tak til alle for jeres indsats. Lige nu arbejder Hanne på at få kommunale midler ind til vores overlevelse videre frem, for til oktober er kassen igen tom og er der ingen corona penge at hente i kommunen, så er det slut for Farmorhuset her på adressen. Men vi tror på at det vil lykkedes.


 Men et er sikkert,- frivilligheden bliver rystet godt og grundigt efter nedlukning og vi skal samle op og starte næsten helt forfra , nogle falder fra og nye kommer til.


I vinter flyttede vi ned fra loftet til de to garager her i Farmorhuset. Vi fik bygget pavillonen op på ny og der blev lagt gulv. Vi synes det var et godt bytte. Ingen løben op og ned af trapper og kontoret kom også nedenunder med pc adgang og det hele,  det bragte mere overblik og styr på tingene. Tak til Ove for det kæmpe store arbejde og tak til John for slæbet .


Set i lyset af flytningen kom der nye lejekontrakter med kun 1 måneds opsigelse. Naturligvis skaber det fornyet uro i gemakkerne,- for her i gården bygger  vores udlejer boliger og tro mig om ikke der kan tjenes endnu flere penge på lejligheder end på et Farmorhus.. Det kan kun tiden vise,- men vi skal være på forkant med udviklingen og det gør vi ved at holde øjne og ører åbne for nye bosætningsmuligheder her i byen.


Hjemmesiden blev også ført ajour. Tak for det Henrik. Der kom overblik over Farmorhuset og du fik min tankevirksomhed  til at arbejde på højtryk og hold da op hvor er Farmorhuset stort både med årstidsskoler, frivillighedspolitik og sponsorer, ud kørenede værksteder og meget meget mere. En hjemmeside der bestemt skaber overblik og rammer det hele  ind på en meget professionel måde.


 


Et år mere blev det til med midler fra socialstyrelsen hele 150.000 kr. som gør en verden til forskel til udvikling af frivilligheden og til det sociale arbejde. Det har virkelig sat skub i tingene. Atter i år har vi søgt, men vi har endnu ikke fået svar, så vi ved ikke helt om vi er købt eller solgt.


 


Farmorhusets Sommerhave er blevet til virkelighed.


Sidste sommer blev jeg spurgt om ikke Farmorhuset kunne flytte til Møn. Hertil var svaret nej tak.


Men kunne Farmorhuset så ikke bare komme med en lille filial ?


Her var svaret, det vil jeg tænke over.


I efteråret holdte vi så de første møder om en sommerafdeling i Stege for det er jo her turisterne findes.


I december blev det offentlig gjort i pressen om at vi ville åbne en Farmors sommerhave. Denne beslutning var let da arbejdsgruppen  havde takkede nej tak til at overtage konceptet Farmorhuset . Desværre mislykkedes det med dannelse af foreningen Farmorhuset med ejerskab  til følge,  dette blev vi meget ærgerlige over.


 


Derfra blev det hurtigt en realitet med sommerhaven og samtidig vores bestræbelse på at sikre Farmorhusets overlevelse bedst muligt.


Såfremt vi stadigvæk ikke kan finde ejerskab og fodfæste til konceptet her i Vordingborg by er Stege by og Sommerhaven en overdragelse værdig da Sommerhaven i forvejen er etableret som en selvstændig forening.


 


 For Ove og jeg er det sørgmodigt at en by som Vordingborg ikke kan rumme Farmorhuset det kan vi mærke på den kultur og de valg byen vælger, her vælges den finkulturelle historiske del til. Farmorhuset er et folkets hus og det er byens ledelse der vælger til og fra og er dermed også deres ansvar om det lykkedes. Profeter om visdom giver udtryk for at byen er lukket ned inden for en ti års periode.


Vi er kommet godt i gang i Stege. Der er valgt bestyrelse hele 7 personer som tæller mange gode og kompetente folk.


Vi ser frem til et udviklende og konstruktiv samarbejde hvor målet de næste år er at udvikle frivilligheden begge steder til et godt samarbejde husene imellem til glæde for begge byer, til glæde og gavn for folket, turisterne og for de handlende.


Det vil være Ove og jeg en stor glæde at inviterer jer alle til åbning af Farmorhusets Sommerhave i Stege den 30. juni kl 13.


1000 tak til jeg alle for jeres frivillighed og jeres arrangementer her i Farmorhuset.


 


På bestyrelsens vegne vil vi sige tak til Irene for det arbejde hun har gjort her i bestyrelsen. Irene forlader os i utide- et helt år før planlagt.


Det er vi meget ærgerlige over, men en beslutning er taget og står ikke til at ændre ..


 


Jeg selv forlader også formands posten og lader nye kræfter komme til.


 


Det er heller ingen hemmelighed at jeg længe har søgt efter en Farmor afløser som kan oplæres i den gode sags tjeneste. Hertil er mit valg faldt på Mette som fremover vil følge mig på tætter hold.


Mette opstiller til bestyrelsen og jeg ønsker at I vil tage godt imod hende.


Da Irene også stopper skal vi jo huske at en afløser skal findes for hende og til det store arbejde hun har gjort som næstformand ,-her  vil jeg pege på Hanne som også i dag opstiller til bestyrelsen. Hanne er desværre ikke tilstede i dag, da hun er ude i privat vigtigt familieanliggende.


Tak for ordet