Ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling 2021.02.21.


Den afholdes online søndag 28-3-2021 start kl. 14:00.


Kun medlemmer med betalt kontingent 2021 kan deltage i evt. afstemning, men alle er velkomne.

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til kasserer@farmorhuset.dk senest 21-3-2021.

Der er vedhæftet dagsorden, regnskabet vil blive sendt senest 27-2-2021.

 

Link https://discord.gg/tQ5wTeneJZ

 

 Med venlig hilsen

Kasserer Hanne Rossé Jensen

Farmorhuset

Generalforsamling i Farmorhuset Søndag den 28-3-2021 kl. 14:00.


Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
På den ekstraordinære generalforsamling er der allerede valgt en ny bestyrelse så punktet udgår.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

>>>>>>>>>>>>>>>XXX<<<<<<<<<<<<<<<