Ekstraordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

”Foreningen til støtte af Farmorhuset i Vordingborg”

 

Lørdag den 19. juni kl. 14:00

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Farmorhuset på adressen: Algade 36, 4760 Vordingborg

 

Bestyrelsen i ”Foreningen til støtte af Farmorhuset i Vordingborg” indstiller til den ekstraordinære generalforsamling at opløse foreningen.

Generalforsamlingen vil omfatte følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens indstilling til opløsning af foreningen, herunder foreløbig afviklingsplan og økonomi for denne.
  4. Afstemning af bestyrelsens forslag om opløsning af foreningen
  5. Bestyrelsens indstilling til fordeling af eventuel formue i henhold til vedtægternes § 7.1
  6. Eventuelt

 

Der tilkommer hvert medlem af foreningen én stemme.

Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere af et anden medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end 2 medlemmer i henhold til vedtægternes § 3.6

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Annette Andersen, formand

>>>>>>>>>>>>>>>XXX<<<<<<<<<<<<<<<