Interessegrupper

Interessegrupper

I Farmorhuset har vi en række forskellige interessegrupper som drives af frivillige.

Interessegrupperne er livsnerven for fællesskabet her i Farmorhuset. Du modtager noget, men du giver også noget retur. Det gør man ved at deltage og være social og føle ansvar.

Når du er frivillig kan du koble dig på de grupper som du finder interesse for.

Hver gruppe har en tovholder som er koordinator for den enkelte interessegruppe.

Nogle af grupperne er til for personlig vinding til hygge og socialt samvær, mens andre er af interesse for Farmorhusets drift og udvikling.


Du kan her læse om de forskellige interessegrupper.


Tovholder koordinator: XX

Tovholder koordinatoren holder styr på alle tovholderne og koordinerer gruppernes arbejde.


Økonomi og kontor: XX

Her styre vi alt økonomi, betaler regninger og svarer på mails, skriver tilbud og kontrakter på diverse legeværksteder. Udlejer vores lokaler føre kontrakter. er i dialog med vores bogholderi og vores revisor.


Frivilligheds koordinator: XX

Frivillighedskoordinatoren styre alt frivillighed og frivillighedspleje. Udvikler kursus og frivillighedmøder. Sætter frivillige på til arrangementerne. Har kontakten overordnet.


Udvikling af frivilligheden: Tovholder Helle Nørgaard

Farmorhuset organisation drives af en støtteforening med en bestyrelse og en skare af frivillige. Farmorhuset modtager PUF midler ”pædagogisk udviklingsfond” under socialministeriet, til udvikling af frivilligheden. Det betyder at vi skal være klædt på til at møde hinanden i fællesskabet og være klædt på til at agerer i Farmorhusets sociale arbejde. Dette kan gøres på mange forskellige måder blot det lever op til ansøgningens beskrevne mål..


Det sociale arbejde: Tovholder Helle Nørgaard

Arbejder efter værdierne troværdighed nærvær og traditioner. Målet er at udvikle det sociale arbejde for udsatte børnefamilier ”Alle børn lige ret” til at holde en fødselsdag og inviterer klassekammeraterne med til fest. ”Alle børn lige ret” til at favne de danske kulturværdier i julens traditioner, med gaver og julehygge. ”Alle børn lige ret” til at opleve teater trylleri og magi med deltagelse i Farmorhusets mange arrangementer. Projektet støttes med PUF midler ”pædagogisk udviklingsfond” under socialministeriet.


Teater og underholdning: Tovholder Gitte Stolberg

Opbygger og udvikler små teaterforestillinger til børn som vises her i Farmorhuset i det lille sommerteater


Ansigtsmalerne: Tovholder Nina Merethe Danielsen

Farmorhusets ansigtsmalere er utrolige populære . Her lære man at benytte forskellige teknikker. Der males enkelte og populære dyremasker Der males prinsesse og batmaner. Når vi når til halloween er det de helt store uhyggelige masker der males.. Ansigtsmalerne er af og til med på de store ture ud af huset. Vi samarbejder med HC. Andersens Verden ved Præstø og naturligvis med vores egne teaterforestillinger her i Farmorhuset.

Ansigtsmalerne mødes om torsdagen mellem kl 10 og 14


Syfabrikken: Tovholder Lis Graae

Her syr vi sjove ting og sager til Farmorhusets butik og tombola. Vi syr også kostymer til vores tema og teaterforestillinger. Vi mødes hver torsdage i tidsrummet fra kl. 10-14.


Kreativitet: Tovholder Lone Beckles Boyd

Her udvikler vi modeller af dit og dat. Maler på sten klipper og klister ja, simpelhen alt, hvad vi synes er spændende og sjovt at afprøve. Vi mødes hver torsdag i tidsrummet fra kl 10-14


De udkørende værksteder: Tovholder Annette Andersen

Vi forbereder os, pakker trailer og køre land og rige rundt med vores værksteder. Kunne du tænke dig at køre med ud og udleve din særlige rolle?? Vi påtager os nemlig forskellige roller og klæder os på efter hvad vi skal.

Vi sætter altid holdet i god tid fordi vi forbereder os så kunderne får den bedste oplevelse.


Cafe' det gode køkken: Tovholder.

Somme tider spiser vi frivillige et måltid mad sammen. Det højner frivilligheden og giver grobund for et godt samarbejde på tværs af interessegrupper. Cafe' det gode køkken serverer gerne små anretninger til interessegrupperne. En nybagt bolle, lidt salat, et stykke smørrebrød, en sammenkogt ret, en æblekage eller andet godt.

 

Syltefabrikken: Tovholder Annette Andersen

Her sylter vi rødbeder, marmelader og koger saft til Farmorhuset. Vi udvikler også nye opskrifter og interesserer os for hvad andre sylter og koger. Vi mødes torsdage mellem 10-14 eller efter aftale og behov

 

Nørkleklubben: Tovholder Irene Fabricius

Her mødes vi altid tirsdage i ulige uger i tidsrummet fra kl.10-14. I klubben medbringer man eget håndarbejde.

 

Kultur & foredrag: Tovholder Lis Graae

Har til hensigt at formidle kultur Det kan være fortællinger, foredrag forfatter eftermiddage osv..


Altmulig gruppen: Tovholder Ove Andersen

Er en gruppe som udøver alle praktiske gøremål. Lige fra havehold der vedligeholder vores højbede, planter og sår, fejer og slår græs. Pedelarbejde af enhver slags, samt byggeri og maleropgaver. Derudover vedligeholdelse af værkstedesorglerne, bondegården, trailere og kørsel af disse. Gruppen mødes tirsdag og torsdag i tidsrummet 10-14 og efter behov


          Kærlig hilsen Farmor