Farmorhuset® Algade 34 D i gården.

4760 Vordingborg

Mobil: 6154 9994    Bankkonto: 6220 110 4734

CVR nr.: 347 50 424

©HB

Vil du være frivillig i Farmorhuset ?

Farmorhuset søger:


En næste Farmor der har tid og lyst til at interesserer sig for drift og udvikling.

Til marts forlader Irene Fabricius posten som næste Farmor her i Farmorhusets bestyrelse igennem 8 år.

Irene har mange skavanker og på grund af disse har hun valgt at forlade bestyrelsen hvilket betyder at hun ikke længere kan være næste Farmor med de opgaver der følger.
Vi søger en næste Farmor der kan deltage i planlægning af events, frivillig pleje, passe billetorglet og reservationer af legeladen og i samarbejde med kassereren passe bilag styring af PUF midler. En næste Farmor skal i samarbejde med mig deltage i forskellige sammenkomster og events ude af huset og være med til at vedligeholde netværket :) Naturligvis er vi en nonprofit virksomhed hvor lønnen findes i glæden ved at gøre noget for andre :)
Er du interesseret så kontakt Farmorhuset.


                  Kærlig hilsen Farmor