Farmorhuset® Algade 34 D i gården.

4760 Vordingborg

Mobil: 6154 9994    Bankkonto: 6220 110 4734

CVR nr.: 347 50 424

©HB

General forsamling  ?? / ? - 20

Vigtig info.

Vi gør opmærksom på at Generalforsamlingen d.22-3-20 er udsat på grund af smittefaren ved Corona-Virus, og ny dato vil komme så snart det er muligt.


Med venlig hilsen

                 Farmorhuset

Dagsorden.

1:  Valg af dirigent og referent.

2:  Optælling af stemmeberetigede medlemmer.

3:  Formandens beretning / Annette.

4:  Fremlæggelse af regnskab / Helle Nørgaard - Bogføring / Karin Jørgensen.

5:  Fremlæggelse af budget for 2020.

6:  Indkomne foreslag.

7:  Valg af medlemmer til bestyrelsen

         Irene Fabricius på valg, modtager ikke genvalg.

        Annette Andersen på valg, modtager genvalg.

Valg af supleanter.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Husk at møde op, din stemme kan være afgørende