General forsamling  14 / 6 - 20

Vigtig info.

Vi gør opmærksom på at Generalforsamlingen afholdes d.14-6-20.


Med venlig hilsen

                 Farmorhuset

Dagsorden.

1:  Valg af dirigent og referent.

2:  Optælling af stemmeberetigede medlemmer.

3:  Formandens beretning / Annette.

4:  Fremlæggelse af regnskab / Helle Nørgaard - Bogføring / Karin Jørgensen.

5:  Fremlæggelse af budget for 2020.

6:  Indkomne foreslag.

7:  Valg af medlemmer til bestyrelsen

         Irene Fabricius på valg, modtager ikke genvalg.

        Annette Andersen på valg, modtager genvalg.

Valg af supleanter.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Husk at møde op, din stemme kan være afgørende

Grundet situationen i Danmark med Covid-19 er Farmorhuset også økonomisk ramt og Lige nu støtter venner og familie med at købe venskabsbeviser til fordel for Farmorhusets overlevelse, som er et livsprojekt der handler om at gøre andre glade . Du kan også støtte det gode projekt i at nå målet som er på 70..000 kr Vil du hjælpe os på vej så støt på MobilePay 12 00 29

Tak for din opmærksomhed og hjælp